eNiniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez SOPHIA CORDA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy,  pod numerem KRS 0000288181, posługującą się numerem NIP 1132687307, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, za pośrednictwem sklepu internetowego www.the17bag.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

1. Postanowienia ogólne
a. Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie na stronie internetowej znajdującej się pod adresem URL: https://www.the17bag.com, a także w wyjątkowych wypadkach telefonicznie lub mailowo.
b. Korzystając ze Sklepu akceptujesz niniejszy Regulamin, dostępny na stronie Sklepu.
c. Do korzystania ze Sklepu i realizacji zakupów niezbędny jest dostęp do Internet.
d. Strona każdego produktu zawiera informacje o produkcie jak: ogólny opis produktu, cena. Przy składaniu zamówienia podawany jest przewidywany termin jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru sposobu dostawy zamówionego produktu.
e. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment, w którym Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji.
f. Dostępność produktów w Sklepie może się zmieniać.
g. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.

2. Dane kontaktowe
a. SOPHIA CORDA Sp. z o.o., ul. Jurajska 4/58, 02-699 Warszawa
b. Adres poczty elektronicznej: 17@the17bag.com
c. Na wszystkie pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 18:00.

3. Oferowane towary
a. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i są objęte gwarancją Producenta.
b. Na stronie Sklepu znajdują się informacje na temat produktów oraz rodzajów ich wyposażenia, jeśli dotyczy.
c. Okresowe przedsprzedaże lub sprzedaż z rabatami będzie komunikowana na stronie Sklepu co do czasu trwania, wysokości rabatów czy ilości produktów objętych upustami cenowymi.
d. W dowolnym momencie możemy wprowadzać zmiany cen oferowanych towarów, poprzez wprowadzenie nowej ceny na stronie produktu.
e. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty SOPHIA CORDA Sp. z o.o., w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.0.1740 t.j.), a jedynie zaproszenie dla Klienta do złożenia oferty. Złożenie oferty następuje zgodnie z krokami wypisanymi w pkt 4. Regulaminu.

4. Składanie zamówień
Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg. następujących kroków:
a. Klient wybiera produkt i dodaje do koszyka.
b. Domyślnie jedno kliknięcie produktu oznacza wybór jednej sztuki. Można zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego produktu w koszyku.
c. Klient wybiera formę płatności oraz sposób dostawy.
d. Przechodząc dalej i zatwierdzając koszyk Klient składa zamówienie:
 dokonując logowania na swoje konto w Sklepie (po wcześniejszym zarejestrowaniu się);
 dokonując zakupów bez rejestracji.
e. Klient podaje swoje dane niezbędne do rejestracji w Sklepie, realizacji zamówienia, wysyłki produktów – zgodnie z wybraną przez siebie opcją
f. Klient składa zamówienie w Sklepie i je opłaca.
g. SOPHIA CORDA Sp. z o.o. potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania środków od Klienta.
h. Umowa zostaje zawarta i oferta przyjęta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
i. Z chwilą wysyłki produktu Klient otrzymuje taką informację.
j. SOPHIA CORDA Sp. z o.o. może nie przyjąć zamówienia do realizacji; w takiej sytuacji nie dochodzi do zawarcia umowy, a wpłacone przez Klienta środki podlegają zwrotowi.
k. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenia zamówienia i jego realizacja poza Sklepem za pomocą e-maila. W takim wypadku, przed złożeniem zamówienia, na swój adres e-mail Klient otrzyma Regulamin i będzie poproszony o jego akceptację. Po potwierdzeniu przez Klienta warunków, będzie możliwość realizacji zamówienia w tym trybie.

5. Rejestracja w Sklepie
a. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna.
b. Podczas rejestracji należy podać login i hasło oraz potwierdzić link aktywacyjny. Po jego kliknięciu następuje zawarcie umowy w zakresie utrzymania dostępu do Konta.
c. Hasło można zmienić klikając opcję „Zapomniałeś/aś hasło?”. Należy podać swój login i zresetować hasło zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w wiadomości e-mail.
d. Konto można usunąć w dowolnym momencie po zalogowaniu.
e. Usunięcie Konta wiąże się z usunięciem danych na nim zgromadzonych. Zastrzegamy, że przechowujemy na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych informacje na temat zamówień Klienta w Sklepie.
f. Mamy prawo usunąć Konto Klienta bez poinformowania, jeśli nie było aktywne dłużej niż dwa lata.

6. Ceny i koszty dostawy
a. Ceny produktów w Sklepie są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług wg aktualnie obowiązującej stawki.
b. Ceny produktów w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy.
c. Koszty dostawy widoczne są na etapie składania zamówienia, są uzależnione od gabarytu przesyłki i mogą wynosić od  16,99 do  29.99 złotych. 

7. Dostawa

a. SOPHIA CORDA Sp. z o.o. przyjmuje i przetwarza zamówienia z najwyższą starannością.
b. Zamówione produkty dostarczane są na adres podany przez Klienta.
c. Dostawy są realizowane w godzinach pracy wybranej przez Klienta firmy kurierskiej.
d. Informacja o przewidywanym terminie dostawy jest wyświetlana przed złożeniem zamówienia.
e. Jeśli Klient poda swój adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość z potwierdzeniem i przewidywanym terminem dostawy.
f. Jeśli zamówienie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt z nami.
g. Prosimy o sprawdzanie zawartości przesyłek w miarę możliwości w obecności kuriera.
h. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu w transporcie prosimy o wykonanie zdjęć i spisanie protokołu szkody z kurierem.

8. Rezygnacja z zamówienia (odstąpienie od umowy)

a. Klient będący osobą fizyczną może odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od momentu odbioru przesyłki, gdyby zamówienie zostało opłacone wcześniej.

b. Klient będący przedsiębiorcą, dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością, jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki, gdyby zamówienie zostało opłacone wcześniej

c. Zwrot produktu jest możliwy pod warunkiem, że wszystkie elementy zamówienia zostaną zwrócone w niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany. Ponadto, produkt powinien posiadać wszystkie metki i etykiety. Produkt sprzedawany w komplecie nie może zostać zwrócony w częściach, a jedynie w całości, tak jak został zakupiony.
d. Zwrot środków za zamówienie nastąpi tą samą metodą płatności co pierwotne zamówienie.
e. SOPHIA CORDA Sp. z o.o. ponosi koszt zwrotu produktu wyłącznie w wypadku, gdy klient poniósł koszt dostawy.
f. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość za pomocą formularza zwrotu znajdującego się na stronie Sklepu.
g. W przypadku zwrotu towarów (odstąpienie od umowy) podejmiemy próbę zwrócenia pieniędzy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności najszybciej, jak to możliwe – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zwrocie produktów, pod warunkiem otrzymania produktów lub potwierdzenia ich odesłania.
h. Jeśli otrzymany produkt jest wadliwy, prosimy o poinformowanie nas o tym jak najszybciej.

9. Metody płatności

a. Płatności w Sklepie realizujemy przez system Przelewy24.
b. Każdy Klient ma do wyboru płatność przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.
c. Obsługę płatności elektronicznych i kartami płatniczymi realizuje dla nas: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87

d. Klient może wybrać również płatność BLIK oraz kartą płatnicza, przelew elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

10. Prawa i obowiązki

A. Klient ma prawo do:
a. zarządzania swoim Kontem,
b. korzystania z usług zgodnie z Regulaminem lub regulaminem szczególnym (np. dotyczącym kart upominkowych itp.),
c. kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub/i wnoszenia reklamacji,
d. wykonania zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki
e. usunięcia Konta w dowolnym momencie.

B. Klient zobowiązuje się:
a. dokonać płatności za zakupiony towar (w przypadku odebrania towaru i nie dokonania płatności jest to równoznaczne z przywłaszczeniem mienia),
b. posługiwać się danymi lub/i danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się (nie może naruszać praw osób trzecich),
c. uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu,
d. nie korzystać ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub/i w sposób naruszający prawo,
e. nie powielać, nie modyfikować materiałów znajdujących się w Sklepie,
f. korzystać ze Sklepu zgodnie z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
g. aktualizować swoje dane osobowe,
h. nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych osób (w tym osób prawnych) lub uzasadnione interesy SOPHIA CORDA Sp. z o.o. albo innych osób (w tym osób prawnych),
i. nie uzyskiwać dostępu do Kont innych osób,
j. nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą działa Sklep,
k. utrzymywać swoje hasło w ścisłej tajemnicy,
l. nie udostępniać innym osobom swojego Konta,
m. nie wykorzystywać zautomatyzowanych programów do zbierania informacji w Sklepie.
C. Zabrania się korzystania ze Sklepu w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów,

D. Mamy prawo do:
a. wysyłania newslettera jeżeli osoba wyraziła na to zgodę,
b. badania sposobu korzystania ze Sklepu przez osoby odwiedzające poprzez wykorzystywanie cookies, zbieranie informacji na temat korzystania przez nich z usług (np. statystyki)
c. według własnego uznania zmienić funkcjonalności lub wygląd Sklepu jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanych usług lub nie wpływa na prawa Klienta w zakresie ochrony danych osobowych,
d. usunięcia Konta Klienta zgodnie z Regulaminem.

E. Zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerwany. Zastrzegamy jednak możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Sklepu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją lub wprowadzaniem zmian.

11. Odpowiedzialność

A. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.
B. SOPHIA CORDA SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za:

a. dane, w tym dane osobowe podane przez Klienta,
b. niepoprawnie wpisane dane przez Klienta,
c. brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności,
d. ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Ciebie lub będących po stronie Klienta w zakresie możliwości korzystania ze Sklepu,
e. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia hasła do Konta, które nastąpiły z winy Klienta,
f. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działań lub/i zaniechań Klienta, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie ze Sklepu,
g. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta jeżeli naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu DUKA, usunął Konto,
h. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami umowy sprzedaży na korzystanie z Konta, a na które nie mieliśmy wpływu,
i. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
j. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działań lub/i zaniechań Klienta,
k. hiperłącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich.

C. Żadne zapisy Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności SOPHIA CORDA SP. Z O.O. w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.
D. Jeśli wystąpił problem z produktem kupionym w Sklepie i nie udało się rozstrzygnąć reklamacji, Klient może ją zgłosić w systemie internetowego rozstrzygania sporów UE („Platforma ODR”). Platforma ODR oferuje konsumentom i sprzedawcom z UE możliwość osiągnięcia pozasądowego porozumienia dotyczącego reklamacji produktów kupionych online. Ta prosta w obsłudze, interaktywna witryna internetowa jest dostępna bezpłatnie we wszystkich oficjalnych językach UE. Platforma umożliwia konsumentom i sprzedawcom znalezienie organu rozstrzygającego, a następnie osiągnięcie porozumienia w sprawie reklamacji. Platforma ODR jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/odr.
E. Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

12. Kolory i wymiary

a. Dokładamy starań, aby możliwie wiernie prezentować nasze produkty, ich skład i kolory.
b. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu.
c. Nie możemy zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne wiernie odwzoruje kolory.

13. Reklamacje

a. W przypadku stwierdzenia wad, Klient będący osobą fizyczną a także przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, może reklamować wadliwy produkt.
b. Reklamacje prosimy składać za pomocą formularza na stronie Sklepu.
c. W celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji konieczne jest zwrócenie nam wadliwego produktu w całości.
d. Odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji przekażemy Klientowi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wadliwego produktu.

14. Dane osobowe
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.

15. Prawa własności
Plecak Awaryjny jest zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym wzorem przemysłowym w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej. Wyłączne prawo do tego wzoru ma spółka Sophia Corda Sp. z o.o. .  Marka 17  oraz Sophia Corda 17 są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wyłączne prawo do tych znaków ma spółka Sophia Corda Sp. z o.o.

 

16. Postanowienia końcowe
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
O każdej, istotnej zmianie Regulaminu, Klient zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu o ile posiada Konto w Sklepie. Jeśli Klient nie posiada Konta w Sklepie każdorazowo należy akceptować regulamin na etapie składania zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa właściwego dla siedziby Sophia Corda Sp. z o.o.
W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Sophia Corda Sp. z o.o. będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku dalszego braku porozumienia – przez sąd właściwy dla siedziby Sophia Corda Sp. z o.o.